Računovodski servis

Vodimo dvostavno računovodstvo in poslovne knjige za družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), samostojne podjetnike (s. p.), javne zavode, komanditne družbe (k. d.), družbe z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), društva in druge pravne osebe.

Naše računovodske in knjigovodske storitve vključujejo naslednje storitve:

 • Vodenje dnevnika glavne knjige, kar pomeni pripravo in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige.
 • Obračun DDV-ja v skladu z določbami Davčnega urada RS (mesečno ali trimesečno – odvisno od podjetja).
 • Obračun plač,prispevkov za zaposlene in avtorskih honorarjev ter sestavljanje poročil o plačah za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter poročil za DURS.
 • Vodenje blagajniških prejemkov in izdatkov ter vodenje evidence osnovnih sredstev.
 • Knjiženje maloprodaje, s katerimi podjetja sledijo zalogam ter beležijo razmerja med prodajno, nabavno ceno in DDV-jem.
 • Izdelava zaključnega računa, ki ga morajo podjetja oddati na koncu poslovnega leta na DURS.

Nudimo tudi

 • Izdelava IOP obrazca, s katerimi podjetja usklajujejo stanja s kupci in dobavitelji (najmanj enkrat letno).
 • Izdelava bilance stanja za določen mesec, kvartal, polletje ali leto, s katerim podjetja ugotavljajo razmerje sredstev in obveznosti do virov sredstev.
 • Obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ki ga mora podjetnik davčnemu organu predložiti najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
 • Obračun obresti od danih ali prejetih kreditov, zamudne obresti in druge obresti po realni, nominalni ali revalorizacijski meri.
 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil z vsemi potrebnimi dokumenti, obrazci in drugimi zahtevami banke.
 • Svetovanje in pomoč pri odpiranju novega podjetja, ki bo za svojo nadaljnjo uspešno poslovanje potrebovalo ustrezno zasnovo.

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Preberi več